काही म्हणी आणि वाक्प्रचार रुळण्यामागे एखादी विलक्षण गोष्ट असते. वाचा अशा गोष्टींबद्दल त्यामधुन आपल्या वापरातल्या म्हणी आणि वाक्प्रचार रूढ झाले किंवा ती म्हण सार्थ ठरवणाऱ्या गोष्टी.

Mhani ani vakprachar
Proverbs and phrases